Ứng dụng mobile - vBulletin Community Forum

Ứng dụng mobile - vBulletin Community Forum

Ứng dụng vBulletin Mobile, dùng để truy cập diễn đàn trên vBulletin.com trực tiếp từ Thiết bị Android và iOS.

 Chức năng chính:

  • Gửi và nhận tin nhắn riêng
  • Truy cập, và post bài trên các diễn đàn
  • Đọc và post bài bình luận lên các blogs của vBulletin
  • Xem profile của vBulletin
  • Thay đổi và update tài khoản
  • Push notification

  Công nghệ:

  • React-Native cho android và iOS
  • Firebase

Link ứng dụng

Các dự án khác

phone-handsetphonecrossmenu