Junior Android developer – Salary 9M++

  • Tháng Bảy 27, 2018

What You Will Do:

1. Làm việc với các thành viên của nhóm để giải quyết các vấn đề trên hệ điều hành Android
2. Đề nghị các hướng giải quyết các vấn đề về lập trình khi cần thiết
3. Bảo trì nâng cấp các apps đã có, xây dựng các apps mới theo yêu cầu
4. Nhận yêu cầu và báo cáo công việc từ team leader

What You Are Good At:
– Tốt nghiệp đại học CNTT chuyên ngành công nghệ phần mềm
– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên Android dùng ngôn ngữ lập trình Java
– Hiểu biết tốt về lập trình và thiết kế hướng đối tượng (OOP)
– Giao tiếp bằng tiếng anh là lợi thế, ít nhất cần đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh
– Có kiến thức và kinh nghiệm về  Asynchronous programming.
– Có khả năng làm việc với Git hoặc các Version Control systems khác
– Đã từng làm việc với  JSON,  SQL/SQLite, REST API

SOFT SKILLS:
– Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh
– Có kỹ năng giao tiếp tốt
– Nhiệt tình và năng động
– Có khả năng làm việc độc lập hoặc với nhóm, chịu được áp lực
– Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm
– Quản lý thời gian và công việc tốt
– Có kỹ năng quản lý thời gian và công việc tốt

Send CV về:

Address: 12 Dang Thai Mai, Ward 7, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 0866826709
Mobile: 0986370409
Email: contact@pixa.vn