Bài viết

React Native - ReactJs Developer

By Paulus Loc on Tháng Một 14, 2020

What You Will Do:

- Làm việc với các thành viên của nhóm để giải quyết các vấn đề development cho mobile apps

- Góp ý về cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi cần thiết

- Bảo trì năng cấp các mobile apps, wep app đã có

- Tuân thủ quy trình Scrum-Agile, nhận tasks, report tasks ở slack & trello

What You Are Good At

-Tốt nghiệp chuyên nghành CNTT. Có ít nhất 6 tháng phát triển ứng dụng bằng React-Native hoặc ReactJs.

-Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng

-Có kiến thức và kinh nghiệm về Javascripts, đã từng xây dựng apps trên Android hoặc iOS hoặc web app

-Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên nghành bằng English, giao tiếp nghe nói là lợi thế

-Có khả năng làm việc với Git hoặc các Version Control systems khác

-Đã từng làm việc với JSON, SQL/SQLite, REST API

Gửi CV về:

-Address: PIXA STUDIO Co., Ltd, 12 Dang Thai Mai, Ward 7, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

-Phone: 0866826709

-Mobile: 0986370409

-Email: contact@pixa.vn

phone-handsetphonecrossmenu