Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

  • July 23, 2020

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu được xây dựng từ năm 2014 bởi Be Ready Education Australia kết hợp với Giáo Dục Sáng Tạo cùng các dự án lớn đang triển khai trong cộng đồng người Điếc và Khiếm Thính Việt Nam

Ngôn Ngữ Ký Hiệu là ngôn ngữ chính của cộng đồng người Điếc và Khiếm Thính Việt Nam với mục đích trao đổi thông tin như cách chúng ta trong đổi bằng ngôn ngữ là Tiếng Việt. Ngôn Ngữ Ký Hiệu ở mỗi nước có đặc thù riêng và không nhất thiết phải liên quan đến ngôn ngữ nói của Quốc Gia đó. Ngôn Ngữ Ký Hiệu thể hiện văn hóa đặc thù riêng của mỗi cộng đồng người Điếc, phản ảnh nhân sinh quan của họ.

Trải qua nhiều năm, từ điển ngôn ngữ ký hiệu bên cạnh việc xây dựng video ký hiệu có nguồn từ các nhà hảo tâm, từ điển còn nhận được sự đóng góp video từ nhiều dự án và tổ chức thiện nguyện khác nhau. Hiện Từ Điển đã có hơn 7000 video từ vựng & câu và bài hát.

Mục đích lâu dài của dự án là giúp tạo một nền tảng chung cho tất cả cộng đồng người Điếc, Khiếm Thính Việt Nam, cùng những người làm trong lĩnh vực hỗ trợ cộng động này có một nơi tìm hiểu, học tập và tra cứu dễ dàng nhất.

Vào năm 2019, từ điển đã kết hợp với PIXA để xây dựng ứng dụng điện thoại nhằm đem thứ ngôn ngữ này tới rộng rãi hơn nữa người.